Tilsynsrapport fra STPS 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed var på et såkaldt risikobaseret tilsynsbesøg på klinikken d. 17/4- 2018.

På baggrund af dette besøg er Styrelsen kommet med følgende vurdering:

“Vurderingen af patientsikkerheden på behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. På baggrund af dette fremstod klinikken sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.”

Du kan se den fulde rapport her:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/tandklinikker/~/media/44FF8491E5AF4DE2A7BFD0A8A67D8220.ashx