Parodontose

untitled5
Parodontose er en langsomt fremadskridende kronisk betændelse i tandkødet omkring tandhalsen, der får kæbeknoglen til at trække sig tilbage. Tanden bliver mere og mere løs og falder til sidst ud.
Det begynder som en tiltagende forværring af en overfladisk tandkødsbetændelse (øverste række). Tandkødet bliver slapt, og tandstenen trænger dybere og dybere ned, mens knoglen viger tilbage. Til sidst ikke er noget at holde fast i, og tanden falder ud.

OM SAMMENHÆNG MELLEM PARADENTOSE OG BLODPROP:

Den 100 år gamle tese om at en betændelse eet sted i kroppen, f.eks. fra en tand, kan sprede sig til andre steder i kroppen, ser nu ud til at have en betydning for udvikling af blodprop i hjertet.
Personer med udbredt paradentose (tandkødsbetæn- delse) har ifølge engelske undersøgelser 3 gange så stor risiko for udviklingen af blodprop i hjertet end personer med sundt tandkød.
Seneste danske forskning fra Bispebjerg Hospital og Tandlægehøjskolen har vist, at der er en årsagssam- menhang mellem parodontitis og iskæmisk hjerte- sygdom. I 2003 skyldtes en tredjedel af alle dødsfald i Danmark iskæmisk Hjertesygdom. Det skønnes at op mod 80% af dødsfaldene kan forebygges.
Så der er tilsyneladende god grund til at holde sit tandsæt sundt uden farlige bakterier, idet disse kan gå med blodbanen til hjertets kranspulsårer og her medføre tilstopning.